Lớp 3
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Hưng

Dự kiến sô người một cuộc họp vừa đủ ngồi các dãy ghế. Thực tế có thêm 9 người dự cuộc họp đó. Người ta phải thêm mỗi dãy 1 người thì mới đủ chỗ. Hỏi dự kiến có bao nhiêu người và bao nhiêu dãy ghế? Biết số người dự kiến bằng 6/7 số người thực tế tham gia cuộc họp

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.65485 sec| 2079.664 kb