Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đạt

Discrimination on the basis of gender ____ from workplaces. A. shouldn't be removed          B. can be removed          C. will be removed          D. must be removed

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài:
1. Đọc câu hỏi và xác định loại câu hỏi: Đây là câu hỏi yêu cầu chọn đáp án đúng trong các sự lựa chọn đã cho.
2. Đọc kỹ câu hỏi và các sự lựa chọn được đưa ra trong câu hỏi.
3. Phân tích ý nghĩa của các từ và cụm từ trong các phương án cho trước.
4. Suy luận và lựa chọn đáp án chính xác dựa trên ý nghĩa của các từ và cụm từ trong câu hỏi.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:
Câu trả lời đúng là D. must be removed (phải được loại bỏ).

Giải thích:
"Câu hỏi yêu cầu chọn đáp án phù hợp để hoàn thành câu. Discrimination on the basis of gender ____ from workplaces." Điều này ngụ ý rằng kỳ thực câu sau này sẽ giải thích tại sao phân biệt đối xử dựa trên giới tính phải được loại bỏ khỏi nơi làm việc. Từ "must" trong đáp án D gợi ý rằng phân biệt đối xử dựa trên giới tính là một điều bắt buộc phải loại bỏ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Gender discrimination must be removed from workplaces to ensure equal opportunities and create a fair and inclusive working environment.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gender discrimination shouldn't be removed from workplaces as it is a violation of basic human rights and promotes inequality.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30210 sec| 2229.852 kb