Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Lê Nho Khoa

để tránh copy mình sẽ gửi = ảnh :)
Trời ơi, mình hoàn toàn mắc kẹt! Ai đó có thể cứu mình khỏi tình thế này bằng cách chỉ cho mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ? Thanks mọi người

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Cách 2: Sử dụng phương pháp tổ hợp và phân hủy. Ví dụ, để tổng hợp 1 mol H2SO4, ta có thể sử dụng phản ứng tổ hợp giữa H2 và SO3 để tạo ra H2SO4. Sau đó, sử dụng phản ứng phân hủy để tách H2SO4 thành H2O và SO3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 1: Tạo một bản sao số lượng mẫu với công thức hóa học cần tổng hợp. Ví dụ, để tổng hợp 1 mol H2SO4, ta có thể tạo ra 2 mol H2O và 1 mol SO3, sau đó kết hợp chúng để tạo ra H2SO4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu hỏi trên không cung cấp đủ thông tin để chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Vui lòng cung cấp thông tin cụ thể hơn về câu hỏi hoặc yêu cầu để chúng tôi có thể giúp bạn tốt nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48467 sec| 2239.016 kb