Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Đức

Đấu tranh tư tưởng là gì? Nguyên nhân dẫn đến đấu tranh tư tưởng.
Mình biết là mình đang yêu cầu lớn, nhưng có Bạn nào đó có thể nhận lời cứu nguy giúp mình trả lời câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Tìm hiểu về khái niệm "đấu tranh tư tưởng" trong lịch sử và ý nghĩa của nó.
2. Nghiên cứu về nguyên nhân dẫn đến sự đấu tranh tư tưởng trong lịch sử.

Câu trả lời:

Đấu tranh tư tưởng là một quá trình trong lịch sử, mà trong đó các tư tưởng, quan điểm và ý kiến khác nhau đối lập và chống đối nhau để tranh đấu về quyền lực, lợi ích, hoặc các giá trị xã hội. Đấu tranh tư tưởng có thể xảy ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội.

Nguyên nhân dẫn đến đấu tranh tư tưởng có thể bắt nguồn từ một số yếu tố sau:

1. Xung đột lợi ích: Các tầng lớp, nhóm xã hội có lợi ích khác nhau và tranh đấu để bảo vệ hoặc mở rộng lợi ích của mình.
2. Xung đột quan điểm: Những khác biệt về quan điểm, tư tưởng và ý thức xã hội dẫn đến mâu thuẫn và tranh cãi.
3. Xung đột văn hóa và tôn giáo: Đấu tranh tư tưởng cũng có thể xuất phát từ sự xung đột giữa các giá trị văn hóa, tôn giáo khác nhau trong xã hội.
4. Xung đột chính trị: Trong các chế độ chính trị khác nhau, các phe phái, tổ chức và cá nhân có thể có quan điểm và lợi ích khác nhau, dẫn đến đấu tranh tư tưởng.

Qua đó, đấu tranh tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp, nhóm xã hội khác nhau, tạo ra sự phát triển và thay đổi trong xã hội, đồng thời tạo ra cơ hội để các quan điểm, ý kiến khác nhau được thể hiện và tranh luận.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Nguyên nhân dẫn đến đấu tranh tư tưởng có thể là do sự khác biệt về quan điểm, giá trị, lợi ích, hoặc mâu thuẫn xã hội trong các nhóm, tập đoàn, hay cả nền văn hóa, chính trị của một quốc gia.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đấu tranh tư tưởng là quá trình xích mích và tranh luận giữa các ý kiến, quan điểm, hoặc niềm tin khác nhau để tìm ra sự thật, đúng sai hoặc lựa chọn tốt nhất trong tư tưởng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49244 sec| 2248.008 kb