Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Hạnh

ĐẶT CÂU VỚI TỪ TO LỚN , TO TƯỚNG , HỌC TẬP , HỌC HỎI  
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Trước tiên, bạn cần hiểu các từ trong câu hỏi để biết được ý nghĩa của chúng.
- Sau đó, xác định loại câu cần đặt từ các từ đã cho.
- Cuối cùng, dựa vào loại câu và từ đã cho, sắp xếp lại vị trí các từ trong câu để tạo thành câu với từ đã cho.

Câu trả lời:
- To lớn: Người bạn gần nhất của tôi to lớn.
- To tướng: Ông bộ trưởng hôm nay trông thật to tướng.
- Học tập: Mỗi ngày, tôi đều phải dành thời gian học tập.
- Học hỏi: Tôi thích học hỏi từ những người thông minh và thành công trong cuộc sống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

To lớn của tôi là trở thành một nhà khoa học giỏi và có đóng góp cho xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Con tôi đã dành nhiều thời gian để học hỏi về lịch sử và văn hóa của quê hương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Xác định từ cần điền vào từ gợi ý trong ngoặc, trong trường hợp này là "grateful".
2. Xác định từ cần điền vào từ gợi ý trong ngoặc, trong trường hợp này là "physical".
3. Xác định từ cần điền vào từ gợi ý trong ngoặc, trong trường hợp này là "preparations".
4. Xác định từ cần điền vào từ gợi ý trong ngoặc, trong trường hợp này là "equally" hoặc "fairly".

Câu trả lời:

1. A person will be considered grateful if he or she does not take good care of his or her parents or grandparents.
2. Heavy lifting is an action which requires physical strength.
3. My mom and dad are checking the preparations for their gold wedding anniversary.
4. To be fair, we need to divide the tasks equally.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
7.81813 sec| 2228.422 kb