Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Huy

con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2\5m. Con sên thứ hai trong 1\4 giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn ?
Xin lỗi nếu mình làm phiền, nhưng mình đang mắc kẹt với câu hỏi này và mình thật sự cần một ai đó giúp đỡ. Mọi người có thể dành chút thời gian để hỗ trợ mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta cần chuyển đổi đơn vị đo đạc của cả hai con sên về cùng một đơn vị.

Con sên thứ nhất bò được 2/5 m trong 15 phút, ta chuyển đổi thời gian về giờ bằng cách chia 15 cho 60 (số phút trong 1 giờ). Ta được: con sên thứ nhất bò được 2/5 m trong 15/60 = 1/4 giờ.

Con sên thứ hai bò được 45 cm trong 1/4 giờ.

Tiếp theo, ta so sánh tỉ lệ bước chân của cả hai con sên trong cùng một đơn vị thời gian. Đơn vị ta chọn sử dụng là mét.

Con sên thứ nhất: 2/5 m trong 1/4 giờ = 2/5 : 1/4 = (2/5) x (4/1) = 8/5 = 1.6 m/giờ

Con sên thứ hai: 45 cm trong 1/4 giờ = 45 : 100 = 0.45 m/giờ

Câu trả lời là con sên thứ nhất bò nhanh hơn con sên thứ hai.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45cm = (45/100)*60 = 27cm/phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2/5m = (2/5)*15 = 6m/15phút = 0.4m/phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính cạnh đáy hình tam giác khi biết chiều cao và diện tích, ta áp dụng công thức sau:

Cạnh đáy = 2 * Diện tích / Chiều cao.

Ví dụ: Nếu chiều cao là 6cm và diện tích là 12cm^2, ta có:
Cạnh đáy = 2 * 12 / 6 = 4cm.

Để tính chiều cao hình tam giác khi biết cạnh đáy và diện tích, ta áp dụng công thức sau:

Chiều cao = 2 * Diện tích / Cạnh đáy.

Ví dụ: Nếu cạnh đáy là 8cm và diện tích là 32cm^2, ta có:
Chiều cao = 2 * 32 / 8 = 8cm.

Để tính chiều cao hình thang khi biết đáy lớn, đáy bé và diện tích, ta áp dụng công thức sau:

Chiều cao = Diện tích / (1/2 * (Đáy lớn + Đáy bé)).

Ví dụ: Nếu đáy lớn là 10cm, đáy bé là 6cm và diện tích là 28cm^2, ta có:
Chiều cao = 28 / (1/2 * (10 + 6)) = 28 / 16 = 1.75cm.

Để tính đáy bé khi biết đáy lớn, chiều cao và diện tích, ta áp dụng công thức sau:

Đáy bé = (Diện tích - 1/2 * Đáy lớn * Chiều cao) / Chiều cao.

Ví dụ: Nếu đáy lớn là 8cm, chiều cao là 4cm và diện tích là 16cm^2, ta có:
Đáy bé = (16 - 1/2 * 8 * 4) / 4 = (16 - 16) / 4 = 0cm.

Với các ví dụ trên, ta đã giải quyết các bài toán liên quan đến tính cạnh đáy, chiều cao, đáy bé khi biết được diện tích và các thông số khác của các hình tam giác và hình thang.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47543 sec| 2248.672 kb