Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Huy

Cô ơi trả lời giúp em câu hỏi. Câu hỏi: Khi uống 1 cốc nước đường thì đã cung cấp lượng nhiệt bao nhiêu cho cơ thể?
Các pro ơi, mình đang bí câu hỏi này quá, Bạn nào cao tay chỉ mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để tính lượng nhiệt mà 1 cốc nước đường cung cấp cho cơ thể, ta sẽ sử dụng công thức quy đổi năng lượng: Q = m * C * ΔT, trong đó:
- Q là lượng nhiệt (Joule) mà nước đường cung cấp cho cơ thể.
- m là khối lượng nước đường trong cốc (gram).
- C là nhiệt dung riêng của nước đường (J/g.°C).
- ΔT là sự thay đổi nhiệt (độ Celsius) của nước đường từ nhiệt độ ban đầu đến nhiệt độ cơ thể.

Câu trả lời:
Để trả lời câu hỏi trên, ta cần biết khối lượng nước đường và sự thay đổi nhiệt của nước đường.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Cách tính cuối cùng là sử dụng công thức Q = mcdeltaT, với m là khối lượng nước trong cốc, c là nhiệt dung riêng của nước và deltaT là sự thay đổi nhiệt độ. Để tính toán lượng nhiệt cung cấp, ta cần biết các giá trị này. Ví dụ, khối lượng nước trong cốc là 150g và deltaT được xác định là 8°C.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Với cách tính sử dụng công thức Q = mcdeltaT, ta có thể lấy m là khối lượng nước trong cốc, c là nhiệt dung riêng của nước và deltaT là sự thay đổi nhiệt độ. Giả sử khối lượng nước trong cốc là 250g và deltaT là 5°C, ta có thể tính được lượng nhiệt cung cấp cho cơ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một cách khác để tính lượng nhiệt được cung cấp bởi 1 cốc nước đường là sử dụng công thức Q = mcdeltaT. Trong trường hợp này, ta cần biết m là khối lượng nước trong cốc, c là nhiệt dung riêng của nước và deltaT là sự thay đổi nhiệt độ. Giả sử khối lượng nước trong cốc là 200g và deltaT là 10°C, ta có thể tính được lượng nhiệt cung cấp cho cơ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Theo công thức số học, để tính lượng nhiệt được cung cấp bởi 1 cốc nước đường, ta cần biết nhiệt dung riêng của nước và nhiệt lượng cung cấp bởi đường. Giả sử nhiệt dung riêng của nước là 4.18 J/g°C và lượng đường trong cốc nước là 10g. Như vậy, theo công thức Q = mcdeltaT, với Q là lượng nhiệt được cung cấp, m là khối lượng đường, c là nhiệt dung riêng và deltaT là sự thay đổi nhiệt độ. Ta cần biết deltaT để tính toán lượng nhiệt cung cấp cho cơ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.42846 sec| 2260.883 kb