Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Linh

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Có bao nhiêu cách xếp nam và nữ vào hai dãy ghế trên sao cho nam và nữ ngồi đối diện nhau.
Bạn nào ở đây biết về cái này có thể giúp mình một chút không? Mình đang cực kỳ cần sự hỗ trợ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Với dãy ghế thứ nhất, có 3 cách xếp nam và 3 cách xếp nữ.
- Với dãy ghế thứ hai, còn lại 2 cách xếp nam và 2 cách xếp nữ.
- Do nam và nữ phải ngồi đối diện nhau, nên số cách xếp nam và nữ vào hai dãy ghế trên chính là tích của số cách xếp nam và nữ vào từng dãy ghế, tức là 3 x 3 x 2 x 2 = 36.

Vậy có 36 cách xếp nam và nữ vào hai dãy ghế đối diện nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

3. Nam ngồi ở ghế cuối dãy 1 và nữ ngồi ở ghế cuối dãy 2. Có 2 cách chọn người nam và nữ để ngồi ở ghế còn lại. Vậy tổng cách xếp là 2 * 2 = 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

2. Nam ngồi ở ghế giữa dãy 1 và nữ ngồi ở ghế giữa dãy 2. Có 2 cách chọn người nam và nữ để ngồi ở ghế còn lại. Vậy tổng cách xếp là 2 * 2 = 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1. Nam ngồi ở ghế đầu dãy 1 và nữ ngồi ở ghế đầu dãy 2. Có 2 cách chọn người nam và nữ để ngồi ở ghế còn lại. Vậy tổng cách xếp là 2 * 2 = 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Có 3 cách xếp nam và nữ vào hai dãy ghế trên sao cho nam và nữ ngồi đối diện nhau:

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.13514 sec| 2229.211 kb