Lớp 11
10điểm
3 năm trước
Nguyễn Qúy

Có 8 quyển sách Toán, 7 quyển sách Lí, 5 quyển sách Hóa. Một học sinh chọn 1 quyển trong bất kì 3 loại trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?
Xin lỗi nếu mình làm phiền, nhưng mình đang mắc kẹt với câu hỏi này và mình thật sự cần một ai đó giúp đỡ. Mọi người có thể dành chút thời gian để hỗ trợ mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng nguyên lý cộng. Theo nguyên lý cộng, ta cần tính tổng số cách chọn từng loại sách và sau đó cộng lại:
- Số cách chọn 1 quyển sách Toán: 8
- Số cách chọn 1 quyển sách Lí: 7
- Số cách chọn 1 quyển sách Hóa: 5

Sử dụng nguyên lý cộng, tổng số cách chọn là: 8 + 7 + 5 = 20.

Vậy có tổng cộng 20 cách chọn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Cách chọn 3: Học sinh chọn 2 quyển sách cùng một loại và 1 quyển sách loại khác. Có 3 cách chọn loại sách cần chọn 2 quyển. Sử dụng nguyên lý nhân, số cách chọn là 3 x (8C2) x 7 x 5 = 3 x 28 x 7 x 5 = 2940.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách chọn 2: Học sinh chỉ chọn 1 quyển sách của một loại. Có 3 loại sách nên số cách chọn là 3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách chọn 1: Học sinh chọn 1 quyển sách Toán, 1 quyển sách Lí và 1 quyển sách Hóa. Có 8 cách chọn sách Toán, 7 cách chọn sách Lí và 5 cách chọn sách Hóa. Sử dụng nguyên lý nhân, số cách chọn là 8 x 7 x 5 = 280.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Vậy có tổng cộng 8 + 7 + 5 = 20 cách chọn 1 quyển từ 3 loại sách trên

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45375 sec| 2248.641 kb