Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Đỗ Văn An

Có 4 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch của 4 chất sau: HCl, NaCl, BaCl2, NaClO. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết mỗi chất ?
Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để nhận biết từng chất trong các lọ không nhãn, ta có thể sử dụng các phương pháp như phân tử phân tích, kết tủa, oxi hóa khử và kiềm hoá.

1. Phân tử phân tích:
- Chất có hiệu ứng trỏ màu thì sử dụng quỳ tím để nhận biết. Ví dụ: NaClO sẽ làm quỳ tím chuyển từ màu tím sang màu đỏ.
- Chất có hiệu ứng đổi màu khi tác dụng với dung dịch AgNO3 thì sử dụng AgNO3. Ví dụ: BaCl2 tạo kết tủa màu trắng khi tác dụng với AgNO3.

2. Phản ứng kết tủa:
- Bài toán cho biết NaCl và BaCl2 đã được trộn trong một lọ, nên ta có thể thực hiện phản ứng kết tủa giữa Na2SO4 và dung dịch chưa biết để nhận biết chất còn lại trong lọ đó. Phản ứng kết tủa xảy ra với Ba2+ và không xảy ra với Na+.

3. Phản ứng oxi hóa khử:
- HCl và ClO- có sự khác biệt về khả năng oxi hóa và khử. Ta có thể sử dụng các chất khử và chất oxi hóa để nhận biết.
+ Ví dụ: Ta có thể tác dụng BaCl2, HCl với AgNO3. BaCl2 không tác dụng với AgNO3, trong khi HCl tạo kết tủa clorua bạc (AgCl).
+ Ta cũng có thể tác dụng ClO- với dung dịch I- để thu được I2 (hiệu ứng đổi màu từ màu trắng của I- sang màu nâu của I2).

Sau khi sử dụng các phương pháp trên, ta có thể đưa ra các kết luận như sau:
- Lọ chứa dung dịch HCl sẽ tạo kết tủa AgCl và không có hiệu ứng với ba chất còn lại.
- Lọ chứa dung dịch NaCl không thể nhận biết được bằng các phương pháp đã nêu.
- Lọ chứa dung dịch BaCl2 sẽ tạo kết tủa với AgNO3 và không có hiệu ứng với NaClO.
- Lọ chứa dung dịch NaClO sẽ tạo kết tủa I2 khi tác dụng với dung dịch I-, còn lại không có hiệu ứng với các chất khác.

Tuy có nhiều cách giải khác nhau, nhưng phương pháp trên là một trong những phương pháp phổ biến và sử dụng được trong trường hợp này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Phương pháp hóa học nhận biết BaCl2 là sử dụng phản ứng sinh kết tủa. Khi thêm dung dịch BaCl2 vào dung dịch có chứa SO4, ta sẽ thấy xuất hiện kết tủa trắng kẽm sulfat (BaSO4), cho thấy có sự có mặt của Ba2+.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp hóa học nhận biết NaCl là sử dụng điện phân dung dịch. Khi điện cực âm tiếp xúc với dung dịch NaCl, người ta quan sát thấy có sự giải phân tạo thành ion Cl- và Na+.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp hóa học nhận biết HCl là dùng giấy quỳ tím. Khi giấy quỳ tím tiếp xúc với HCl, nó sẽ chuyển màu từ màu tím sang màu đỏ, cho thấy có sự tạo thành axit clohidric (HCl).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

-cho 4 chất vào ống nghiệm có sẵn nước và quỳ tím

+ trường hợp ống nghiệm có quỳ tím hóa đỏ thì mẫu thử ban đầu là HCl

+ trường hợp ống nghiệm làm quỳ tím mất màu thì mẫu thử ban đầu là NaClO

- cho 2 chất còn lại là BaCl2 và NaCl vào dd H2SO4

+ trường hợp ống nghiệm nào có xuất hiện kết tủa thì mẫu thử ban đầu là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 --> BaSO4 + 2HCl

+ trường hợp còn lại là NaCl

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46777 sec| 2260.633 kb