Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Vương

chuyển các câu sau thành câu hỏi , câu cảm  a, tú rất mê sách  b,trời sáng  c, đường lên dốc rất trơn
Ai đó có thể chia sẻ kiến thức của mình để giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi sẽ rất biết ơn sự gián đoạn của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp chuyển các câu trên thành câu hỏi là thêm từ "có" vào đầu câu hoặc sử dụng từ "gì".

a. Tú có mê sách không?
b. Trời sáng chứ?
c. Đường lên dốc trơn như thế nào?

Câu trả lời:
a. Có, Tú rất mê sách.
b. Vâng, trời sáng.
c. Đường lên dốc rất trơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Phương pháp giải:
- Để tìm tất cả các ước của một số, ta cần xem xét tất cả các số nguyên dương mà khi chia số đó cho số đó mà dư 0.
- Đối với số -3, -3 chỉ có 2 ước nguyên dương là 1 và 3.
- Đối với số 8, 8 có 4 ước nguyên dương là 1, 2, 4 và 8.
- Đối với số 13, 13 chỉ có 2 ước nguyên dương là 1 và 13.
- Đối với số -5, -5 chỉ có 2 ước nguyên dương là 1 và 5.
- Đối với số -24, -24 có 8 ước nguyên dương là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 và 24.

Câu trả lời cho câu hỏi: Tất cả các ước của các số đã cho là:
-3: 1, 3
8: 1, 2, 4, 8
13: 1, 13
-5: 1, 5
-24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45380 sec| 2248.617 kb