Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Phương

chứng minh số chính phương lớn hơn 0 cộng thêm 1 thì không là số chính phương
Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để chứng minh số chính phương lớn hơn 0 cộng thêm 1 không là số chính phương, ta có thể sử dụng phương pháp chứng minh bằng phản chứng. Ta giả sử rằng tồn tại một số chính phương lớn hơn 0 mà khi cộng thêm 1 vẫn là số chính phương.

Giả sử số chính phương lớn hơn 0 là x, và x + 1 cũng là số chính phương. Theo định nghĩa, số chính phương là số mà có căn bậc hai là một số nguyên.

Ta có căn bậc hai của x là √x, và căn bậc hai của x + 1 là √(x + 1).

Giả sử √x là một số nguyên, và √(x + 1) cũng là một số nguyên.

Khi đó, ta có: (√(x + 1))^2 = x + 1.

Từ đây, ta có thể suy ra x + 1 là một số chính phương.

Tuy nhiên, ta đã giả sử x là số chính phương và x + 1 cũng là số chính phương. Điều này mang lại sự mâu thuẫn vì không thể có hai số chính phương kề nhau (số chính phương cách nhau ít nhất là 1).

Vì vậy, giả sử ban đầu là sai và số chính phương lớn hơn 0 cộng thêm 1 không là số chính phương.

Câu trả lời: Số chính phương lớn hơn 0 cộng thêm 1 không là số chính phương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Dưới đây là 2 cách chứng minh rằng số chính phương lớn hơn 0 cộng thêm 1 không là số chính phương:

Cách 1: Giả sử số chính phương lớn hơn 0 cộng thêm 1 là một số chính phương. Khi đó, tồn tại một số nguyên dương k sao cho (k+1)^2 = k^2 + 2k + 1. Rút gọn phương trình ta được k^2 + 2k + 1 = k^2 + 1, suy ra 2k = 0 hay k = 0. Điều này mâu thuẫn vì k là số nguyên dương, do đó giả thuyết ban đầu sai và số chính phương lớn hơn 0 cộng thêm 1 không là số chính phương.

Cách 2: Sử dụng công thức số học, ta biểu diễn một số chính phương dưới dạng a^2, với a là một số nguyên dương. Giả sử số chính phương lớn hơn 0 cộng thêm 1 cũng là một số chính phương, tức là tồn tại số nguyên b sao cho (b^2 + 1) = c^2, với c là một số nguyên dương. Ta có thể viết lại phương trình này thành b^2 = c^2 - 1, hoặc b^2 = (c + 1)(c - 1). Điều này cho thấy rằng b^2 phải có ít nhất hai thừa số nguyên tố khác nhau, trong khi nó không thể có thừa số nguyên tố khác nhau vì b là một số nguyên. Vì vậy, giả thuyết ban đầu không thể đúng và số chính phương lớn hơn 0 cộng thêm 1 không là số chính phương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.32584 sec| 2217.008 kb