Lớp 7
10điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Long

Cho tam giác MNP vuông tại M, có MN = 6cm, NP = 10cm. Độ dài cạnh MPlà:

A.
4cm

B.
8cm

C.
16cm

D.
2cm
Làm ơn, mình thực sự cần ai đó chỉ dẫn giúp mình giải quyết câu hỏi này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta dùng định lý Pythagoras trong tam giác vuông.

Theo định lý Pythagoras, trong một tam giác vuông, bình phương của độ dài cạnh huyền (đường chéo) bằng tổng bình phương của độ dài hai cạnh góc vuông.

Áp dụng vào bài toán trên, ta có:
MN = 6cm
NP = 10cm

Đặt MP = x cm (giả sử)

Theo định lý Pythagoras, ta có:
x^2 = MN^2 + NP^2
x^2 = 6^2 + 10^2
x^2 = 36 + 100
x^2 = 136

Giải phương trình trên, ta tìm được x là căn bậc hai của 136. Ta có:
x ≈ 11.66 cm

Vậy độ dài cạnh MP xấp xỉ 11.66 cm.

Câu trả lời: Không có trong các đáp án đã cho.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Áp dụng định lí Pitago, ta có MP^2 = MN^2 + NP^2 = 6^2 + 10^2 = 36 + 100 = 136. Do đó, MP = sqrt(136) ≈ 11.66 cm

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Áp dụng định lý Pythagoras, ta có MP = sqrt(MN^2 + NP^2) = sqrt(6^2 + 10^2) = sqrt(36 + 100) = sqrt(136) ≈ 11.66 cm

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45290 sec| 2240.203 kb