Lớp 10
30điểm
3 năm trước
vu phuc

Cho tam giác ABC. Tìm điểm M sao cho (MA + MB + MC) nhỏ nhất.
Chào các Bạn, mình đang gặp một chút vấn đề và thực sự cần sự trợ giúp của mọi người. Bạn nào biết cách giải quyết không, có thể chỉ giúp mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để tìm điểm M sao cho tổng độ dài MA + MB + MC nhỏ nhất, ta có thể sử dụng bất đẳng thức tam giác.

Với mỗi điểm M trong mặt phẳng, ta tính tổng độ dài MA + MB + MC. Chúng ta cần đưa ra một hướng dẫn cho bài toán cho biết công thức để tính độ dài từ một điểm đến một đường thẳng.

Câu trả lời:

Theo công thức của bất đẳng thức tam giác, ta có thể sử dụng cách giải sau đây:

1. Vẽ tam giác ABC.
2. Vẽ các đường bisector trong tam giác ABC, gọi tiếp điểm giữa các bisector với cạnh tương ứng là D, E, F.
3. Khi đó, điểm M cần tìm chính là giao điểm của ba đường thẳng AD, BE, CF.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cách 3: Dùng Định lí Gergonne: Điểm M sao cho (MA + MB + MC) nhỏ nhất chính là điểm Gergonne của tam giác ABC. Điểm Gergonne là điểm giao của các đường thẳng đi qua giao điểm của các đường cao và các đường phân giác trong tam giác ABC.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 2: Dùng Bất đẳng thức tam giác: Áp dụng bất đẳng thức tam giác, ta có MA + MB + MC > AB + AC + BC. Vậy để tổng độ dài MA + MB + MC nhỏ nhất, ta cần tìm điểm M sao cho AB + AC + BC nhỏ nhất. Điều này xảy ra khi M là điểm trùng đi với một trong 3 đỉnh của tam giác ABC.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 1: Dùng Định lí Fermat: Điểm M phải là giao điểm của 3 đường thẳng AB, AC, BC nên tổng độ dài MA + MB + MC sẽ nhỏ nhất khi M là trọng tâm của tam giác ABC.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46655 sec| 2251.313 kb