Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Ngọc

cho mk hỏi nếu muốn gõ phân số hay hỗn số vào máy tính xách tay ta thực hiện ntn
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Có nhiều cách để gõ phân số hay hỗn số vào máy tính***. Dưới đây là một số cách thực hiện:

1. Dùng phím "slash" (/): Sử dụng phím "/" để biểu diễn dấu chia. Ví dụ, để gõ phân số 3/4, ta gõ "3/4". Đối với hỗn số, ta cần sử dụng ký hiệu "+" để biểu thị phần nguyên. Ví dụ, để gõ hỗn số 2 1/2, ta gõ "2+1/2".

2. Sử dụng chức năng ký tự đặc biệt: Một số máy tính*** có chức năng đặt ký tự đặc biệt, trong đó có các ký hiệu phân số và hỗn số. Bạn có thể sử dụng các ký tự này để gõ trực tiếp vào máy tính***. Thường là phím Fn + một phím tương ứng để gõ ký tự đặc biệt.

3. Sử dụng phần mềm chuyên dụng: Bạn có thể tải và cài đặt các phần mềm hỗ trợ nhập các ký hiệu đặc biệt vào máy tính***. Ví dụ, có các ứng dụng giúp nhập phân số và hỗn số chỉ bằng cách gõ các số và các ký tự đặc biệt tương ứng.

Câu trả lời:

Để gõ phân số 3/4 vào máy tính***, ta có thể sử dụng cách sau:
- Dùng phím slash (/): Gõ "3/4" và máy tính sẽ tự nhận diện là phân số.
- Sử dụng chức năng ký tự đặc biệt: Sử dụng phím Fn + một phím tương ứng với ký hiệu phân số, ví dụ như "¾".

Để gõ hỗn số 2 1/2 vào máy tính***, ta có thể sử dụng cách sau:
- Dùng phím slash (/): Gõ "2+1/2" và máy tính sẽ tự nhận diện là hỗn số.
- Sử dụng chức năng ký tự đặc biệt: Sử dụng phím Fn + một phím tương ứng với ký hiệu hỗn số, ví dụ như "2½".

Ngoài ra, còn có thể sử dụng các phần mềm chuyên dụng để gõ phân số và hỗn số trên máy tính***.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Cách thứ hai: Dùng phím tắt hoặc ký hiệu đặc biệt để biểu diễn phân số hay hỗn số trong văn bản. Ví dụ: 1/3 để biểu diễn phân số một phần ba, 2 1/2 để biểu diễn hỗn số hai phân nửa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách thứ nhất: Sử dụng phần mềm máy tính hoặc ứng dụng đồ họa để vẽ phân số hay hỗn số trên màn hình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24984 sec| 2217.906 kb