Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

cho mình hỏi city trong Tiếng Anh là thành phố, vậy thủ đô Tiếng Anh là gì?
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Tìm hiểu về cách đặt câu hỏi và sử dụng từ điển hoặc nguồn tài liệu phù hợp để tìm câu trả lời.

Câu trả lời:
- Thủ đô trong Tiếng Anh là "capital".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

In the English language, 'city' is the term used for 'city'.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46566 sec| 2248.398 kb