Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Linh

CHO MIK HỎI :  98,7:X=155,59 DƯ 45  X = KO TRA MẠNG. AI TRẢ LỜI TRƯỚC ĐÚNG CHO 1 LIKE VÀ TIM  
Các pro ơi, mình đang bí câu hỏi này quá, Bạn nào cao tay chỉ mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp giải bằng cách lập phương trình.
Gọi X là số cần tìm.
Theo đề bài, ta có: 98,7:X = 155,59 + 45
Suy ra: 98,7:X = 200,59
Ta có phương trình: 98,7/X = 200,59/1
Nhân hai vế của phương trình với X, ta được: 98,7 = 200,59 * X
Đặt phương trình thành tỉ lệ: 98,7/1 = 200,59/X
Áp dụng tính chất tỉ lệ, ta có: X = (1 * 200,59) / 98,7
Kết quả sau khi tính tổng chia tỉ lệ là: X = 2,03.

Vậy kết quả của bài toán là X = 2,03.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Dựa trên câu hỏi trên, ta có thể giải bài toán toán học Lớp 5 theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là hai cách để giải bài toán này:

Cách 1: Sử dụng phương pháp thế số học
Giả sử X = a là số cần tìm. Theo đề bài, ta có: 98,7 : a = 155,59 + 45 (vì dư 45)

Ta có công thức số học: a = 98,7 : (155,59 + 45) = 98,7 : 200,59.

Kết quả từ công thức này là một số thập phân. Ta có thể làm tròn số này đến một chữ số sau dấu phẩy. Vậy X = 0,5.

Cách 2: Sử dụng phương pháp tính tỉ lệ
Giả sử X = b là số cần tìm. Theo đề bài, ta có: 98,7 : b = 155,59 + 45 (vì dư 45)

Chuyển vế và làm tương tự, ta có: 98,7 - 45 = 155,59b

Tiếp tục làm phép tính, ta có: 53,7 = 155,59b

Chia hai vế cho 155,59, ta có: b = 53,7 / 155,59.

Kết quả từ công thức này là một số thập phân. Ta có thể làm tròn số này đến một chữ số sau dấu phẩy. Vậy X = 0,34.

Dạng JSON của hai câu trả lời này sẽ là:
{"Cách 1": 0.5, "Cách 2": 0.34}

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.46043 sec| 2217.023 kb