Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Ánh

Cho m gam hỗn hợp M gồm metanol, etanol và propenol phản ứng vừa đủ với Na thu được V lít H 2 (đktc) và (m + 3,52) gam muối. Vậy giá trị của V là A. 3,584. B. 1,792. C . 0,896. D. 0,448.
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta cần sử dụng các phương pháp quy ước và lý thuyết về phản ứng hóa học. Trước tiên, ta cần viết phương trình phản ứng của hỗn hợp M với Na.

Phương trình phản ứng giữa hỗn hợp M và Na có dạng:

CH3OH + Na ---> CH3ONa + 1/2H2
C2H5OH + Na ---> C2H5ONa + 1/2H2
C3H7OH + Na ---> C3H7ONa + 1/2H2

Vì phản ứng vừa đủ với Na, nên số mol Na cần dùng bằng tổng số mol của các chất trong hỗn hợp M.

Gọi n là số mol của hỗn hợp M, ta có:
n(CH3OH) + n(C2H5OH) + n(C3H7OH) = n

Tương tự, ta cần tính số mol của H2 sản phẩm phản ứng. Do phân hủy 1 mol hỗn hợp M cần 1/2 mol H2, nên:
n(H2) = 1/2 * (n(CH3OH) + n(C2H5OH) + n(C3H7OH))

Gọi V là thể tích H2 (đktc) thu được, theo quy ước các hợp chất trên đều hoàn toàn phân hủy và thu được H2, ta có:
V = 22.4 * n(H2)

Tiếp theo, ta cần tính số mol của muối Na. Vì tỉ lệ số mol giữa các chất trong M là 1:1:1, nên số mol Na = số mol muối Na, tức là:
n(Na) = n muối Na = m + 3,52

Từ đó, ta suy ra giá trị của V:
V = 22.4 * (1/2 * (n(CH3OH) + n(C2H5OH) + n(C3H7OH)))
= 11.2 * (n(CH3OH) + n(C2H5OH) + n(C3H7OH))

Câu trả lời:
Dựa vào các phương trình và công thức tính toán trên, ta không thể xác định được giá trị cụ thể của V chỉ từ thông tin trong câu hỏi. Cần có thêm thông tin về số mol của các chất trong hỗn hợp M để tính toán được giá trị của V. Vì vậy, câu trả lời là không xác định (không thuộc vào A, B, C, hay D).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình tuyến tính: { x + y + z = V/22.4 , 3x + 2y + z = m. Giải hệ phương trình này, ta có thể tính được giá trị mong muốn của V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phản ứng xảy ra vừa đủ, vì vậy số mol Na = số mol H2. Từ đó, ta có phương trình sau: x + y + z = V/22.4 (1)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Đặt x, y và z lần lượt là số mol của metanol, etanol và propenol trong hỗn hợp M. Ta có:

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28903 sec| 2229.422 kb