Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

Cho hàm số y= 2+ x, vẽ đồ thị hàm số của y khi x = -2,-1,0,1,2,3 Cho hàm số y = 2 - x, vẽ đồ thị hàm số của y khi x = -2,-1,0,1,2,3 Cho hàm số y = x - 2, vẽ đồ thị hàm số của y khi x = -2,-1,0,1,2,3 Cho hàm số y = x + 2, vẽ đồ thị hàm số của y khi x = -2,-1,0,1,2,3
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để vẽ đồ thị hàm số, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm giá trị của y tương ứng với các giá trị của x đã cho.

Bước 2: Vẽ các điểm có tọa độ (x, y) đã tìm được.

Bước 3: Nối các điểm đã vẽ để tạo thành đồ thị hàm số.

Bây giờ, ta tiến hành giải từng hàm số:

1. Hàm số y = 2 + x:

- Với x = -2, y = 2 + (-2) = 0
- Với x = -1, y = 2 + (-1) = 1
- Với x = 0, y = 2 + 0 = 2
- Với x = 1, y = 2 + 1 = 3
- Với x = 2, y = 2 + 2 = 4
- Với x = 3, y = 2 + 3 = 5

Đồ thị hàm số được vẽ như sau:

^
6 |
5 |
4 |
3 | o
2 | o
1 | o
0 o--o------o-->
-2 -1 0 1 2 3

2. Hàm số y = 2 - x:

- Với x = -2, y = 2 - (-2) = 4
- Với x = -1, y = 2 - (-1) = 3
- Với x = 0, y = 2 - 0 = 2
- Với x = 1, y = 2 - 1 = 1
- Với x = 2, y = 2 - 2 = 0
- Với x = 3, y = 2 - 3 = -1

Đồ thị hàm số được vẽ như sau:

^
4 | o--o------o-->
3 | o
2 | o
1 | o
0 o
-1 |
-2 -1 0 1 2 3

3. Hàm số y = x - 2:

- Với x = -2, y = (-2) - 2 = -4
- Với x = -1, y = (-1) - 2 = -3
- Với x = 0, y = 0 - 2 = -2
- Với x = 1, y = 1 - 2 = -1
- Với x = 2, y = 2 - 2 = 0
- Với x = 3, y = 3 - 2 = 1

Đồ thị hàm số được vẽ như sau:

^
2 |
1 |
0 | o
-1 | o
-2 | o
-3 | o
-4 o--o------o-->
-2 -1 0 1 2 3

4. Hàm số y = x + 2:

- Với x = -2, y = (-2) + 2 = 0
- Với x = -1, y = (-1) + 2 = 1
- Với x = 0, y = 0 + 2 = 2
- Với x = 1, y = 1 + 2 = 3
- Với x = 2, y = 2 + 2 = 4
- Với x = 3, y = 3 + 2 = 5

Đồ thị hàm số được vẽ như sau:

^
6 | o
5 | o
4 | o
3 | o
2 |
1 |
0 o--o------o-->
-2 -1 0 1 2 3

Câu trả lời cho câu hỏi trên là đồ thị hàm số của y khi x = -2,-1,0,1,2,3 cho từng hàm số y = 2 + x, y = 2 - x, y = x - 2, y = x + 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

1. Cho hàm số y= 2+ x:
Khi x = -2, y = 2 + (-2) = 0
Khi x = -1, y = 2 + (-1) = 1
Khi x = 0, y = 2 + 0 = 2
Khi x = 1, y = 2 + 1 = 3
Khi x = 2, y = 2 + 2 = 4
Khi x = 3, y = 2 + 3 = 5
Vẽ đồ thị hàm số của y khi x = -2,-1,0,1,2,3, ta có các điểm (-2, 0), (-1, 1), (0, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 5).

2. Cho hàm số y = 2 - x:
Khi x = -2, y = 2 - (-2) = 4
Khi x = -1, y = 2 - (-1) = 3
Khi x = 0, y = 2 - 0 = 2
Khi x = 1, y = 2 - 1 = 1
Khi x = 2, y = 2 - 2 = 0
Khi x = 3, y = 2 - 3 = -1
Vẽ đồ thị hàm số của y khi x = -2,-1,0,1,2,3, ta có các điểm (-2, 4), (-1, 3), (0, 2), (1, 1), (2, 0), (3, -1).

3. Cho hàm số y = x - 2:
Khi x = -2, y = (-2) - 2 = -4
Khi x = -1, y = (-1) - 2 = -3
Khi x = 0, y = 0 - 2 = -2
Khi x = 1, y = 1 - 2 = -1
Khi x = 2, y = 2 - 2 = 0
Khi x = 3, y = 3 - 2 = 1
Vẽ đồ thị hàm số của y khi x = -2,-1,0,1,2,3, ta có các điểm (-2, -4), (-1, -3), (0, -2), (1, -1), (2, 0), (3, 1).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30711 sec| 2222.336 kb