Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Nguyễn Duy Mạnh

Cho đường tròn (O; R) và một dây cung AB. Gọi I là trung điểm của AB. Tia OI cắt cung AB tại M.
a. Cho R = 5cm, AB = 6cm. Tính độ dài dây cung MA.
b. Cho MN là đường kính của đường tròn (O; R), biết AN = 10cm và dây AB = 12cm. Tính bán kính R.
Xin chào, mình biết mọi người đều bận rộn, nhưng mình rất cần một ít sự giúp đỡ. Có ai đó có thể hướng dẫn mình cách giải đáp câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta dùng các kiến thức về hình tròn và đường tròn. Dưới đây là cách giải:

a) Gọi M là điểm cắt của đường tròn (O; R) và dây cung AB. Ta có:
- AI = IB = AB/2 = 6/2 = 3cm (vì I là trung điểm của AB)
- OI là đường trung trực của AB, do đó OI cắt AB tại I và I là trung điểm của AB
- Vì I là trung điểm của AB nên đường thẳng IAB là đường trung trực của AB
- Do đó, OI cắt cung AB tại M rồi (vì M nằm trên đường trung trực của AB)
- Ta có AI = IM = IB = 3cm
- Vì AM = IM = 3cm (vì I là trung điểm của AB)
- Vậy độ dài dây cung MA là 2 * AM = 2 * 3 = 6cm.

b) Gọi N là điểm cắt của đường tròn (O; R) và đường kính AB. Ta có:
- AM = AN - MN = 10 - 12/2 = 10 - 6 = 4cm (vì N là điểm cắt của đường kính AB và MN là đường kính nên MN chia đôi AB)
- Ta có AM = 4cm và R = 5cm
- Áp dụng định lý Pythagoras cho tam giác vuông OAM, ta có:
OA^2 = AM^2 + OM^2
R^2 = AM^2 + (R - OM)^2
5^2 = 4^2 + (5 - OM)^2
25 = 16 + (25 - OM)^2
(25 - OM)^2 = 25 - 16 = 9
25 - OM = ±3
OM = 22 hoặc OM = 28.
- Tuy nhiên, vì OM nằm trong đoạn [0, R] nên ta chỉ có OM = 22cm.
- Vậy bán kính R là 22cm.

Tổng kết:
a) Độ dài dây cung MA là 6cm.
b) Bán kính R là 22cm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Từ định nghĩa trung điểm, ta biết rằng độ dài dây cung AB bằng hai lần độ dài dây cung IM, với M là điểm chung của tia OI và cung AB. Vì vậy, ta tính được độ dài dây cung IM bằng cách chia độ dài dây cung AB cho 2. Tiếp theo, ta tính được độ dài dây cung MA bằng cách lấy một nửa độ dài dây cung IM.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Từ công thức tính độ dài dây cung AB: d(A,B) = 2Rsin(θ/2), ta có θ = 2sin^(-1)(d/2R), trong đó d là độ dài dây cung AB, R là bán kính. Để tính độ dài dây cung MA, ta tính độ dài dây cung AB bằng công thức trên. Sau đó, ta tính được góc AOB theo công thức trên. Cuối cùng, tính độ dài dây cung MA bằng cách lấy một nửa độ dài dây cung AB.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính độ dài dây cung MA, ta cần tính độ dài dây cung AB. Với R = 5cm và AB = 6cm, ta có công thức tính độ dài dây cung AB là: d(A,B) = 2Rsin(θ/2), trong đó θ là góc AOB. Vì góc này thuộc cùng một nửa góc đo của dây cung AB nên θ = 180° x AB/(πR). Thay R = 5cm và AB = 6cm vào công thức, ta tính được độ dài dây cung AB. Tiếp theo, ta tính độ dài dây cung MA bằng cách lấy một nửa độ dài dây cung AB.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49093 sec| 2260.672 kb