Lớp 9
30điểm
3 năm trước
Vũ Văn Hoá

Cho đường thẳng y = (m - 2)x + 3

Tìm điểm cố định mà đường thẳng trên luôn đi qua với mọi giá trị của m.
Ai ở đây giỏi về chủ đề này không ạ? Mình đang cần tìm câu trả lời và rất mong được sự giúp đỡ của các Bạn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Từ đó, ta có thể kết luận rằng điểm cố định mà đường thẳng trên luôn đi qua là (1, m + 1) hoặc (2, m + 2), với mọi giá trị của m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vậy điểm (2, m + 2) thuộc đường thẳng với mọi giá trị của m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46786 sec| 2260.203 kb