Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Long

Cho các sơ đồ phản ứng sau: C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O Phát biểu nào sau đây đúng? A. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh. B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic. C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng. D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp phân tích các phản ứng và khảo sát các đặc điểm của các chất trong phản ứng.

1. Phân tích các phản ứng:
- Phản ứng thứ nhất: C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O
- Phản ứng thứ hai: X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
- Phản ứng thứ ba: X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O

2. Khảo sát các đặc điểm của các chất trong phản ứng:
- X1: là chất mà C8H14O4 và H2SO4 tạo thành.
- X2: là chất được tạo thành sau khi NaOH phản ứng với C8H14O4, với X2 có thể là một ester.
- X3: là chất được tạo thành sau khi H2SO4 phản ứng với X1, có thể là một alkyl halide.
- X4: là chất mà X3 và X4 tạo thành, được dùng để tổng hợp Nilon-6,6.

Dựa vào các phản ứng trên, chúng ta không thể xác định rõ các phương trình phản ứng cụ thể, cũng như không có đủ thông tin để xác định đúng phương án A, B, C, D.

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là không đủ thông tin để chọn phương án A, B, C, D.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

B. Nhiệt độ sôi của X2 bằng nhiệt độ sôi của axit axetic.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

A. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23291 sec| 2272.68 kb