Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Phương

Cho các phản ứng sau : a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng)  c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) d) Cu + dung dịch FeCl3  e) CH3CHO + H2 (Ni, to) f) glucozơ + AgNO3 trong dung dịch NH3 (to) g) C2H4 + Br2  h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2   Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là : A. a, b, d, e, f, g B. a, b, c, d, e, h C. a, b, c, d, e, g D. a, b, d, e, f, h

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23270 sec| 2050.758 kb