Lớp 6
20điểm
3 năm trước
maianh

Chị Tú mua chiếc túi được giảm giá 12% nên chỉ phải trả 70400 đồng. Tính giá chiếc túi khi chưa giảm giá.
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Gọi giá chiếc túi trước khi giảm giá là x đồng. Theo bài toán, chiếc túi chỉ cần trả 88% giá trị sau khi giảm giá, tức là (1 - 0.12)x = 70400. Giải phương trình này ta tìm được giá của chiếc túi trước khi giảm giá là x = 80000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi giá chiếc túi trước khi giảm giá là x đồng. Theo bài toán, chiếc túi chỉ cần trả 88% giá trị sau khi giảm giá, hoặc là 0.88x = 70400. Từ đó ta tìm được giá của chiếc túi trước khi giảm giá là x = 80000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi giá chiếc túi trước khi giảm giá là x đồng. Theo bài toán, chiếc túi chỉ cần trả 88% giá trị sau khi giảm giá, tức là (100% - 12%)x = 70400. Giải phương trình này ta tìm được giá của chiếc túi trước khi giảm giá là x = 80000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi giá chiếc túi trước khi giảm giá là x đồng. Theo bài toán, chị Tú phải trả 88% giá trị của chiếc túi sau khi giảm giá. Từ đó ta có phương trình 0.88x = 70400. Giải phương trình này ta tìm được giá của chiếc túi trước khi giảm giá là x = 80000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp giải:
1. Gọi giá chiếc túi khi chưa giảm giá là x.
2. Theo đề bài, khi mua túi đã được giảm giá 12%, nghĩa là giá sau khi giảm giá là 88% của giá ban đầu.
3. Từ đó, ta có phương trình: x * 88/100 = 70400.
4. Giải phương trình trên ta sẽ tìm được giá chiếc túi khi chưa giảm giá.

Câu trả lời:
Để tính giá chiếc túi khi chưa giảm giá, ta giải phương trình x * 88/100 = 70400.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48148 sec| 2252.172 kb