Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Linh

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ? A. CH4  ;    B. C2 H4 C. C6 H6  ;    D. CH3 COOH

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.11106 sec| 2040.102 kb