Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Ánh

Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau. Lời đối thoại của hai nhân vật thể hiện rõ điều đó, hãy sắp xếp những chi tiết sau theo đúng trình tự: 1. Anh Lê gặp anh Thành để báo tin đã xin được việc làm cho anh Thành nhưng anh Thành lại không nói đến chuyện đó.  2. Anh Lê hỏi anh Thành vào Sài Gòn làm gì thì anh Thành lại hỏi anh Lê học trường Sa-xơ-lu Lô-ba thì anh là người nước nào. 3. Anh Lê nói rằng anh chưa hiểu vì sao anh Thành thay đổi ý kiến không làm việc tại Sài Gòn nữa thì anh Thành lại trả lời vì đèn dầu ta không sáng bằng đèn hoa kì.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Ngữ văn Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.69032 sec| 2045.133 kb