Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Huy

Câu 4 : Các nhà khoa học đã phân loại sinh vật thành các đơn vị từ cao đến thấp như thế nào ?
Chào cả nhóm, mình biết mình không giỏi lắm ở chuyện này, nhưng mình cũng biết mình có những người bạn thông minh ở đây. Cần một tay giúp đỡ gấp!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Tìm hiểu về nguyên tắc phân loại sinh vật: Bạn cần hiểu cách nhà khoa học phân loại sinh vật dựa trên các đặc điểm chung và khác nhau của chúng.

2. Xác định các đơn vị phân loại sinh vật: Các đơn vị phân loại sinh vật từ cao đến thấp bao gồm: vương quốc, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài.

3. Đánh giá các đặc điểm chung và khác nhau để phân loại: Sinh vật được phân loại dựa trên các đặc điểm thể xác và sinh tồn như hình dạng, cấu trúc, chức năng cơ thể, cách sinh sản và nuôi dưỡng con cái.

Câu trả lời cho câu hỏi:

Các nhà khoa học phân loại sinh vật từ cao đến thấp dựa trên các đơn vị phân loại gồm vương quốc, ngành, lớp, bộ, họ, chi và loài. Các đơn vị phân loại này giúp nhà khoa học nhìn nhận và so sánh giữa các loài sinh vật dựa trên các đặc điểm chung và khác nhau của chúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Phân loại sinh vật cũng có thể dựa trên các đặc điểm di truyền, môi trường sống, cách sinh sản.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Các nhóm được phân loại thành các đơn vị từ cao đến thấp gồm: Vương quốc, ngành, lớp, bộ, họ, chi và loài.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phân loại sinh vật từ cao đến thấp dựa trên các mức độ tổ chức của cơ thể, từ phân tử, tế bào, mô, cơ quan cho đến hệ thống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Các nhà khoa học phân loại sinh vật dựa trên sự tương đồng và khác biệt giữa chúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50532 sec| 2248.438 kb