Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Long

Câu 3: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì?A. Là hiện tượng cây mọc trong rừng có tán lá hẹp, ít cành.B. Cây trồng tỉa bớt các cành ở phía dưới.C. Là cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng.D. Là hiện tượng cây mọc trong rừng có thân cao, mọc thẳng.Câu4: Cây ưa bóng thường sống nơi nào?A. Nơi ít ánh sáng tán xạ.B. Nơi có độ ẩm cao.C. Nơi ít ánh sáng và ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu.D. Nơi ít ánh sáng tán xạ hoặc dưới tán cây khác.Câu 6: Theo khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau của động vật, người ta chia động vật thành các nhóm nào sau đây?A. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa khô.B. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa bóng.C. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa tối.D. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa ẩm.
Mình thực sự bí bách ở câu hỏi này, mong ai đó có thể tận tình chỉ giáo giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp suy luận và kiến thức sinh học cơ bản.

Câu 3: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì?

Để giải câu này, ta có thể vận dụng kiến thức về cây trồng và tự nhiên. Ta biết rằng trong tự nhiên, cây cỏ và cây gỗ thường tỉa cành tự nhiên để tăng khả năng sinh trưởng và sự cạnh tranh với cây khác trong môi trường sống. Sự tỉa cành tự nhiên có thể xoay quanh việc cây mọc thẳng, có ít cành, hoặc các cành cây phía dưới sớm bị rụng để cây tập trung nguồn tài nguyên và năng lượng vào việc phát triển các cành cây ở phần ngọn cây.

Vì vậy, câu trả lời đúng cho câu hỏi này là:

C. Là cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng.

Câu 4: Cây ưa bóng thường sống nơi nào?

Để giải câu này, ta có thể suy luận từ kiến thức sinh học về cách cây ưa sáng và cây ưa bóng thích nghi với môi trường sống.

Cây ưa bóng là loài cây có khả năng sống và phát triển tốt trong môi trường ít ánh sáng tán xạ, thường ẩn nấp dưới tán của các cây khác hoặc ở nơi có ít ánh sáng chiếm chủ yếu.

Vậy, câu trả lời đúng cho câu hỏi này là:

D. Nơi ít ánh sáng tán xạ hoặc dưới tán cây khác.

Câu 6: Chia động vật thành các nhóm dựa trên khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau.

Để giải câu này, ta có thể suy luận từ kiến thức về các nhóm động vật dựa trên thích nghi với ánh sáng.

Các nhóm động vật thích nghi với ánh sáng có thể được chia thành nhóm động vật ưa sáng và nhóm động vật ưa bóng.

Vậy, câu trả lời đúng cho câu hỏi này là:

B. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa bóng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Câu 6: Theo khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau của động vật, người ta chia động vật thành nhóm động vật ưa sáng và nhóm động vật ưa ẩm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu 6: Theo khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau của động vật, người ta chia động vật thành nhóm động vật ưa sáng và nhóm động vật ưa bóng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu 4: Cây ưa bóng sống nơi ít ánh sáng tán xạ hoặc dưới tán cây khác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu 3: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là hiện tượng cây mọc trong rừng có tán lá hẹp, ít cành.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45313 sec| 2263.828 kb