Lớp 1
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Việt

cái gì càng đốt càng dài
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Nhìn qua câu hỏi, có thể suy nghĩ đến các khái niệm như "cái gì", "đốt", "càng...càng", "dài". Cần phân tích ý nghĩa của từng từ và tương quan giữa chúng để tìm ra câu trả lời.

2. Trong trường hợp không biết rõ ý nghĩa của từ hoặc khái niệm, có thể tra cứu từ điển hoặc tham khảo các tư liệu liên quan để hiểu rõ hơn.

Câu trả lời:

- Cái gì càng đốt càng dài? - Câu hỏi có thể có nhiều câu trả lời khả dĩ. Dưới đây là một số cách giải mã câu hỏi này:

1. Nến: Khi nến được đốt, phần nến chưa cháy càng ít, phần nến cháy càng dài.
2. Que diêm: Một que diêm khi được đốt lửa, phần que diêm càng cháy càng ít, phần đốt càng dài.
3. Xì gà: Khi xì gà được sử dụng để hút, phần xì gà càng cháy càng ít, phần dùng càng dài.
4. Công việc: Khi làm việc, càng làm càng tích lũy kinh nghiệm, càng nỗ lực càng có kết quả tốt, điều này có thể giúp cá nhân phát triển và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 1
Câu hỏi Lớp 1

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.26320 sec| 2216.023 kb