Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Hưng

Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao là: A. Cơ học, vật lý, hóa học, sinh học, xã hội.  B. Cơ học, hóa học, vật lý, sinh học, xã hội.  C. Cơ học, sinh học, hóa học, vật lý, xã hội.  D. Cơ học, xã hội, vật lý, hóa học, sinh học.
Làm ơn giúp mình với! Mình cần tìm câu trả lời cho một câu hỏi mình đã mất nhiều thời gian suy nghĩ mà chưa ra. Cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp tiếp cận bằng phân tích các hình thức vận động và sắp xếp chúng theo thứ tự từ thấp đến cao.

Phương pháp 1: Sử dụng kiến thức về các hình thức vận động cơ bản

1. Cơ học: liên quan đến vận động của các vật thể dưới tác động của các lực.
2. Vật lý: nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên như điện, nhiệt, ánh sáng.
3. Hóa học: liên quan đến các hiện tượng về hợp chất, phản ứng hóa học.
4. Sinh học: nghiên cứu về các hiện tượng trong các hệ thống sống.
5. Xã hội: liên quan đến các hoạt động và quan hệ giữa con người trong xã hội.

Phương pháp 2: Sử dụng kiến thức về các lĩnh vực và quan hệ giữa chúng

Theo sắp xếp từ thấp đến cao, ta có thể áp dụng quy tắc tổng quát là sắp xếp theo thứ tự từ nền tảng, cơ bản tới tinh vi, phức tạp.

1. Cơ học: là lĩnh vực nước rút và cơ bản nhất. Nó nghiên cứu về các hiện tượng vận động của các vật thể theo các nguyên lý cơ bản như luật pha sươn, luật comba, vật nhòn...
2. Vật lý: là một ngành rất rộng, nó bao gồm cơ học thông thường, điện, từ, nhiệt, quang học, hạt nhân.
3. Hóa học: là lĩnh vực nghiên cứu về cấu tạo, tính chất, biến đổi và tương tác của các chất.
4. Sinh học: là một ngành nghiên cứu về các hệ thống sống, bao gồm các sinh vật, tế bào, gen và các hiện tượng sống.
5. Xã hội: là lĩnh vực nghiên cứu về con người, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và địa lí.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là: C. Cơ học, sinh học, hóa học, vật lý, xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Câu trả lời đúng là C. Cơ học, sinh học, hóa học, vật lý, xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Theo nội dung câu hỏi, đáp án chính xác là C. Cơ học, sinh học, hóa học, vật lý, xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Đáp án đúng cho câu hỏi này là C. Cơ học, sinh học, hóa học, vật lý, xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu trả lời đúng là C. Cơ học, sinh học, hóa học, vật lý, xã hội.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi GDCD Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23076 sec| 2242.633 kb