Lớp 11
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Vương

Các em xem video và cho biết : 1/ Mối liên hệ về pha giữa li độ, vận tốc và gia tốc ? 2/ Vận tốc và gia tốc đạt giá trị cực đại, cực tiểu và bằng 0 ở đâu ? 3/ Khi chất điểm chuyển động tròn đều ở các vị trí nào thì chất điểm dao động điều hòa có vận tốc dương ?
Mình đang cần một chút sự tư vấn từ các Bạn. Có ai có thể dành chút thời gian cứu nguy giúp mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1/ Mối liên hệ về pha giữa li độ, vận tốc và gia tốc:

- Pha giữa li độ và vận tốc: Vận tốc là đạo hàm của hàm li độ theo thời gian, vì vậy pha giữa li độ và vận tốc là 0.

- Pha giữa li độ và gia tốc: Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian, do vậy pha giữa li độ và gia tốc là 90 độ.

- Pha giữa vận tốc và gia tốc: Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian, gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian, do đó pha giữa vận tốc và gia tốc có thể thay đổi tùy vào biểu đồ của hàm li độ trong các trường hợp cụ thể.

2/ Vận tốc và gia tốc đạt giá trị cực đại, cực tiểu và bằng 0 ở đâu:

- Vận tốc đạt giá trị cực đại khi gia tốc bằng 0. Vị trí mà vận tốc đạt giá trị cực đại sẽ phụ thuộc vào biểu đồ của hàm gia tốc.

- Gia tốc đạt giá trị cực đại hoặc cực tiểu khi vận tốc bằng 0.

- Cả vận tốc và gia tốc đều có thể đạt giá trị bằng 0 ở các điểm cắt hàm li độ với trục thời gian hoặc tại điểm đầu và điểm cuối của quãng đường chuyển động.

3/ Khi chất điểm chuyển động tròn đều ở các vị trí nào thì chất điểm dao động điều hoà có vận tốc dương:

- Khi chất điểm chuyển động tròn đều ở các vị trí mà hàm li độ tăng và có đạo hàm dương, thì chất điểm dao động điều hoà có vận tốc dương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

4/ Trong trường hợp chất điểm chuyển động trục số, vận tốc đạt giá trị cực đại và gia tốc bằng 0 khi chất điểm ở vị trí cân bằng. Đồng thời, vận tốc đạt giá trị cực tiểu khi chất điểm ở vị trí cực đại hoặc cực tiểu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

3/ Đối với chất điểm chuyển động trục số, vận tốc đạt giá trị cực đại khi chất điểm ở vị trí cân bằng và gia tốc đạt giá trị bằng 0 khi chất điểm ở vị trí cực đại hoặc cực tiểu. Tiếp theo, khi chất điểm chuyển động trơn đều, vận tốc đạt giá trị dương khi chất điểm ở vị trí đi ngang qua điểm cân bằng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

2/ Khi chất điểm chuyển động trục số, vận tốc đạt giá trị cực đại khi chất điểm ở vị trí cân bằng, và đạt giá trị cực tiểu khi chất điểm ở vị trí cực đại hoặc cực tiểu. Gia tốc đạt giá trị bằng 0 khi chất điểm ở vị trí cân bằng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1/ Mối liên hệ về pha giữa li độ, vận tốc và gia tốc là đối với chuyển động trục số, khi chất điểm ở vị trí cực đại hoặc cực tiểu thì li độ đạt giá trị cực đại hoặc cực tiểu tương ứng. Khi chất điểm ở vị trí cân bằng, li độ đạt giá trị bằng 0. Khi chất điểm ở vị trí đi ngang qua điểm cân bằng, vận tốc đạt giá trị cực đại và gia tốc đạt giá trị bằng 0.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44667 sec| 2262.195 kb