Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

Các chữ cái tiếp theo trong này là gì và tại sao? W, A, T, N, L, I, T, ___, ___ Các bạn giải cho mình với ạ.  
Làm ơn, ai đó có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc ý tưởng để mình có thể vượt qua câu hỏi này không? Thanks mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Vào vị trí sau T, chữ tiếp theo trong dãy là U, vì U là chữ cái tiếp theo theo thứ tự bảng chữ cái.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Vào vị trí sau T, chữ tiếp theo trong dãy là H, vì H là chữ cái đứng sau G trong bảng chữ cái.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47190 sec| 2236.648 kb