Lớp 5
30điểm
2 năm trước
Nguyễn Ngọc Thanh Mai

Các bn ơi nói mấy giờ dưới đây trong Tiếng Anh là gì vậy (nhớ nói theo kiểu quarter, half past nha).Mình cần gấp.Thank you

9:30
11:11

13:15
6:38

5:30
7:18

2:44
19:45

6:52
3:34

1:15
10:13

18:07
13:33

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đọc số ở phần hàng đơn vị (ones place) và phần hàng chục (tens place) của mỗi số được cho.
- Làm tròn số hàng chục tới số gần nhất (ví dụ: 9.30 làm tròn thành 9.25, 11.11 làm tròn thành 11.10)
- Chuyển đổi số hàng chục thành từ tương ứng trong tiếng Anh (ví dụ: 9 là nine, 11 là eleven)
- Chuyển đổi số hàng đơn vị thành từ tương ứng trong tiếng Anh (ví dụ: 30 là thirty, 11 là eleven)
- Sử dụng cụm từ "quarter" cho số hàng đơn vị là 15, "half past" cho số hàng đơn vị là 30
- Liên kết các từ và số lại thành câu trả lời.

Câu trả lời:
1. 9:30: It's half past nine.
2. 11:11: It's eleven eleven.
3. 13:15: It's quarter past one.
4. 6:38: It's twenty two to seven.
5. 5:30: It's half past five.
6. 7:18: It's eighteen past seven.
7. 2:44: It's sixteen to three.
8. 19:45: It's quarter to eight.
9. 6:52: It's eight to seven.
10. 3:34: It's twenty six to four.
11. 1:15: It's quarter past one.
12. 10:13: It's thirteen past ten.
13. 18:07: It's seven past eighteen.
14. 13:33: It's twenty seven to fourteen.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50957 sec| 2249.047 kb