Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hưng

brazil dịch ra tiếng việt là gì vậy các bạn? 
Có ai ở đây rành về vấn đề này không nhỉ? Mình thật sự cần một tay giúp để giải quyết nó, Bạn nào có thể giúp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Sử dụng công cụ dịch thuật trực tuyến: Sử dụng công cụ như Google Translate hoặc các trang web dịch thuật khác để dịch từ "brazil" từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

2. Tìm thông tin từ điển: Sử dụng từ điển hoặc sách từ điển tiếng Anh sang tiếng Việt để tìm hiểu ý nghĩa của từ "brazil" trong tiếng Anh và tìm từ tương đương trong tiếng Việt.

Câu trả lời:

1. Sử dụng dịch thuật trực tuyến: "brazil" trong tiếng Việt được dịch thành "Braxin".

2. Từ điển: "brazil" trong tiếng Việt được dịch thành "xạ hương đen" hoặc "gạo xạ hương".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Câu dịch tiếng Việt cho từ 'Brazil' là 'Đất nước Brazil'

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47634 sec| 2243.773 kb