Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Phương

bố hơn con 28 tuổi 3 năm nữa số tuổi của hai bố con tròn 50 tuổi  .tính tuổi hiện nay của mỗi người.  
Trời ơi, mình hoàn toàn mắc kẹt! Ai đó có thể cứu mình khỏi tình thế này bằng cách chỉ cho mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ? Thanks mọi người

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Giả sử tuổi con là x, tuổi bố là y.
Theo đề bài, bố hơn con 28 tuổi 3 năm nữa tức là y + 3 = x + 3 + 28.
Số tuổi của hai bố con tròn 50 tuổi tức là y + x = 50.

Cách giải 1:
- Từ phương trình y + 3 = x + 3 + 28, ta có y = x + 28.
- Thay giá trị y bằng x + 28 vào phương trình y + x = 50, ta được: x + 28 + x = 50.
- Tổng hai tuổi của bố con là 2x + 28 = 50.
- Tiếp tục giải phương trình, ta có 2x = 50 - 28 = 22.
- Vậy, x = 22/2 = 11 tuổi.
- Thay giá trị x vào y = x + 28, ta có y = 11 + 28 = 39 tuổi.

Vậy tuổi hiện nay của con là 11 tuổi và tuổi hiện nay của bố là 39 tuổi.

Cách giải 2:
- Từ phương trình y + 3 = x + 3 + 28, ta có y = x + 28.
- Thay giá trị y bằng x + 28 vào phương trình y + x = 50, ta được: (x + 28) + x = 50.
- Tổng hai tuổi của bố con là 2x + 28 = 50.
- Tiếp tục giải phương trình, ta có 2x = 50 - 28 = 22.
- Vậy, x = 22/2 = 11 tuổi.
- Thay giá trị x vào y = x + 28, ta có y = 11 + 28 = 39 tuổi.

Vậy tuổi hiện nay của con là 11 tuổi và tuổi hiện nay của bố là 39 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Assuming the age of the child is x and the age of the father is x + 28.\nIn 3 years, the age of the child will be x + 3 and the age of the father will be x + 28 + 3 = x + 31.\nWe can set up the equation: x + 31 + x + 3 = 50.\nSimplifying, we get 2x + 34 = 50.\nSolving for x, we find x = 8.\nThus, the current age of the child is 8 years old and the age of the father is 8 + 28 = 36 years old.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Let's assume the age of the child is x and the age of the father is x + 28.\nIn 3 years, the age of the child will be x + 3 and the age of the father will be x + 28 + 3 = x + 31.\nWe have the equation: x + 31 + x + 3 = 50.\nSimplifying, x + 34 = 50.\nThus, x = 50 - 34 = 16.\nTherefore, the current age of the child is 16 years old and the age of the father is 16 + 28 = 44 years old.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử tuổi con là x tuổi, tuổi bố hiện tại là x + 28 tuổi.\n3 năm nữa, tuổi con sẽ là x + 3 và tuổi bố sẽ là x + 28 + 3 = x + 31.\nTa có phương trình: x + 31 + x + 3 = 50.\nSimplifying, x + 34 = 50.\nDeducing x = 50 - 34 = 16.\nTừ đó, tuổi hiện tại của con là 16 tuổi và tuổi bố là 16 + 28 = 44 tuổi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47553 sec| 2248.859 kb