Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Phương

Bài 5 trang 29 VBT Địa Lí 8: Nền kinh tế Trung Quốc chưa đạt được mục tiêu nào trong các thành tựu dưới đây? (Đánh dấu X vào ô trông có nội dung phù hợp)  a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định  b) Giải quyết tốt được vấn đề lương thực cho hơn 1,2 tỉ dân  c) Thu nhập của người dân rất cao  d) Công nghiệp phát triển nhanh và hoàn chỉnh, có một số ngành hiện đại # Địa Lí #
Hey, cộng đồng tuyệt vời này ơi! Mình cần một ít hỗ trợ từ mọi người với câu hỏi này. Người nào đó có thể tham gia và giúp đỡ mình chứ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần xem lại nội dung các thành tựu về nền kinh tế Trung Quốc được liệt kê.

a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định: Nếu nền kinh tế Trung Quốc đạt được thành tựu này, ta sẽ đánh dấu X vào ô trống chứa nội dung này.

b) Giải quyết tốt được vấn đề lương thực cho hơn 1,2 tỉ dân: Nếu nền kinh tế Trung Quốc đạt được thành tựu này, ta sẽ đánh dấu X vào ô trống chứa nội dung này.

c) Thu nhập của người dân rất cao: Nếu nền kinh tế Trung Quốc đạt được thành tựu này, ta sẽ đánh dấu X vào ô trống chứa nội dung này.

d) Công nghiệp phát triển nhanh và hoàn chỉnh, có một số ngành hiện đại: Nếu nền kinh tế Trung Quốc đạt được thành tựu này, ta sẽ đánh dấu X vào ô trống chứa nội dung này.

Câu trả lời: Nền kinh tế Trung Quốc chưa đạt được mục tiêu là thu nhập của người dân rất cao.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Đáp án đúng là c) Thu nhập của người dân rất cao. Mặc dù Trung Quốc đã có những thành tựu đáng kể về tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp, nhưng thu nhập của người dân vẫn chưa đạt đến mức cao như mong đợi. Sự chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp xã hội ở Trung Quốc cũng khá lớn, với một số vùng nông thôn vẫn đang gặp khó khăn về thu nhập và mức sống.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đáp án đúng là b) Giải quyết tốt được vấn đề lương thực cho hơn 1,2 tỉ dân. Vì Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với vấn đề bất cân đối trong sản xuất lương thực. Mặc dù đất đai của Trung Quốc rất rộng lớn, nhưng vẫn có nhiều vùng núi, sa mạc và vùng không thích hợp cho nông nghiệp. Do đó, việc cung cấp đủ lương thực cho hơn 1,2 tỉ dân dường như là một mục tiêu chưa đạt được trong nền kinh tế Trung Quốc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25053 sec| 2220.367 kb