Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

ba lớp 5a5b và 5C trồng cây nhân dịp được xuân trong đó số cây của lớp 5a và 5 B trồng được nhiều hơn số cây của 5 B và 5 C là 5 cây số cây của lớp 5B và 5 C chồng được nhiều hơn số cây của 5A và 5C là hai cây Tính số cây trồng được của mỗi lớp 5C biết rằng tổng số cây của ba lớp là 54 Cây  Tính số cây lớp 5C là bao nhiêu cây SOSSSSS  
Chào mọi người! Tôi đang tìm kiếm một chút hỗ trợ để giải quyết câu hỏi này. Có ai biết câu trả lời không nhỉ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng phép cộng và phép trừ.

Gọi số cây của lớp 5a là x, số cây của lớp 5b là y và số cây của lớp 5c là z.

Theo đề bài, số cây của lớp 5a và 5b trồng được nhiều hơn số cây của lớp 5b và 5c là 5 cây. Điều này có thể viết thành phương trình: x + y = y + z + 5.

Tiếp theo, số cây của lớp 5b và 5c chồng được nhiều hơn số cây của lớp 5a và 5c là 2 cây. Ta có phương trình: y + z = x + z + 2.

Tổng số cây của ba lớp là 54 cây, nghĩa là x + y + z = 54.

Giải hệ phương trình này, ta có nhiều cách. Dưới đây là một cách giải:

Từ phương trình x + y = y + z + 5, ta suy ra x = z + 5.
Thay x = z + 5 vào phương trình y + z = x + z + 2, ta có y + z = z + 5 + z + 2, hay y = 7.
Thay x = z + 5 và y = 7 vào phương trình x + y + z = 54, ta có z + 5 + 7 + z = 54. Điều này dễ dàng giải được z = 21.
Từ đó, ta có x = 21 + 5 = 26.
Vậy, số cây của lớp 5c là 21 cây.

Đáp số: Số cây của lớp 5c là 21 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Đặt số cây của lớp 5A là x, số cây của lớp 5B là y, số cây của lớp 5C là z. Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

x - y = y - z + 5
y - z = x - z + 2
x + y + z = 54

Giải hệ phương trình trên ta có:

x = 24, y = 8, z = 22

Vậy số cây của lớp 5C là 22 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử số cây của lớp 5A là x, số cây của lớp 5B là y, số cây của lớp 5C là z. Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

x + y = y + z - 5
y + z = x + z - 2
x + y + z = 54

Giải hệ phương trình trên ta có:

x = 11, y = 30, z = 13

Vậy số cây của lớp 5C là 13 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Đặt số cây của lớp 5A là x, số cây của lớp 5B là y, số cây của lớp 5C là z. Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

x + y = y + z + 5
y + z = x + z + 2
x + y + z = 54

Giải hệ phương trình trên ta có:

x = 19, y = 23, z = 12

Vậy số cây của lớp 5C là 12 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử số cây của lớp 5A là x, số cây của lớp 5B là y, số cây của lớp 5C là z. Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

x + y = x + z + 5
y + z = x + z + 2
x + y + z = 54

Giải hệ phương trình trên ta có:

x = 19, y = 23, z = 12

Vậy số cây của lớp 5C là 12 cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30219 sec| 2235.273 kb