Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Giang

all the teachers loves him because his conduct is good because of.............................................................. giúp mk đi nhanh lên please

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi và hiểu ý nghĩa của câu hỏi.
2. Đọc lại câu trên và tìm từ hoặc cụm từ còn thiếu sau "because of".

Câu trả lời:

"All the teachers love him because his conduct is good."

1. Because of his good conduct, all the teachers love him.
2. His good conduct is the reason why all the teachers love him.
3. Due to his good conduct, all the teachers love him.
4. His good conduct makes all the teachers love him.
5. His good behavior is why all the teachers love him.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.33259 sec| 2217.648 kb