Lớp 9
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Ngô Mỹ Hoàn

Ai là tác giả của Luận cương chính trị (10-1930)?
Chào cả nhà, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người. Ai biết chỉ giúp mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đầu tiên, tìm hiểu về Luận cương chính trị (10-1930) để có cái nhìn tổng quan về tài liệu này.
- Tiếp theo, xem xét danh sách các tác giả, nhà thực hiện của tài liệu trên.
- Sau đó, nghiên cứu thêm về từng tác giả để tìm ra tác giả chính thức của Luận cương chính trị (10-1930).
- Cuối cùng, xác định tác giả chính xác và trả lời câu hỏi.

Câu trả lời:
Tác giả của Luận cương chính trị (10-1930) là V.I. Lenin (Vladimir Lenin).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Người đáp án cho câu hỏi là Hồ Chí Minh, tác giả của Luận cương chính trị (10-1930).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cuốn sách Luận cương chính trị (10-1930) do Hồ Chí Minh viết.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Luận cương chính trị (10-1930) được viết bởi Hồ Chí Minh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tác giả của Luận cương chính trị (10-1930) là Hồ Chí Minh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Lịch sử Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.53092 sec| 2251.242 kb