Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Ánh

5x2 + y2 = 270 tìm x và y biết x,y là số nguyên tố
Chào cả nhà, mình đang gặp một chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải phương trình 5x^2 + y^2 = 270, ta có thể thử các giá trị x và y là số nguyên tố.

Cách giải 1:
- Thử các giá trị x từ 1 đến 4, với mỗi giá trị x, tính y bằng cách sử dụng công thức y = √(270 - 5x^2).
- Kiểm tra x và y có phải là số nguyên tố hay không.
- Nếu tìm được x, y là số nguyên tố thỏa mãn phương trình, ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi.

Cách giải 2:
- Đối với mỗi số nguyên tố y từ 2 đến 16, tính x bằng cách sử dụng công thức x = √((270 - y^2)/5).
- Kiểm tra x và y có phải là số nguyên tố hay không.
- Nếu tìm được x, y là số nguyên tố thỏa mãn phương trình, ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi.

Câu trả lời:

(X,Y) = (2,16) hoặc (16,2)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Giả sử x=7, y=5, thay vào phương trình ta có: 5*7^2 + 5^2 = 5*49 + 25 = 245 + 25 = 270. Vậy x=7 và y=5 là đáp án đúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử x=5, y=3, thay vào phương trình ta có: 5*5^2 + 3^2 = 5*25 + 9 = 125 + 9 = 134. Vậy x=5 và y=3 không thỏa mãn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giả sử x=3, y=7, thay vào phương trình ta có: 5*3^2 + 7^2 = 5*9 + 49 = 45 + 49 = 94. Vậy x=3 và y=7 không thỏa mãn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Giả sử x=2, y=11, thay vào phương trình ta có: 5*2^2 + 11^2 = 5*4 + 121 = 20 + 121 = 141. Vậy x=2 và y=11 không thỏa mãn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45118 sec| 2248 kb