Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Ánh

5\6- 2\3 bằng bao nhiêu
Ai đó giúp mình với, mình đang rất cần tìm lời giải cho câu hỏi này. Mình sẽ chia sẻ kết quả cho mọi người sau!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Cách 1: Chúng ta có thể chuyển đổi các phân số thành cùng mẫu số, sau đó trừ các tử số cho nhau để tìm kết quả.

5/6 - 2/3 = (5/6) * (3/3) - (2/3) * (2/2)
= 15/18 - 4/6
= (15 - 4)/18
= 11/18

Cách 2: Chúng ta có thể tìm bội chung nhỏ nhất của 6 và 3 là 6, sau đó làm phép trừ các phân số.

5/6 - 2/3 = (5*1)/(6*1) - (2*2)/(3*2)
= 5/6 - 4/6
= (5 - 4)/6
= 1/6

Cách 3: Chúng ta có thể tính giá trị của từng phân số và sau đó trừ chúng.

5/6 - 2/3 = 0.833333 - 0.666667
= 0.166666

Vậy 5/6 - 2/3 bằng 11/18 hoặc 1/6 hoặc 0.166666.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Khi trừ phân số, ta cần chung mẫu. Ta có thể nhân mẫu của phân số thứ nhất với 3 và nhân mẫu của phân số thứ hai với 2 để chung mẫu. Kết quả ta được (5/6)*(3/3) - (2/3)*(2/2) = 15/18 - 4/6 = 15/18 - 12/18 = 3/18. Từ đó, 5/6 - 2/3 bằng 3/18.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để trừ hai phân số, ta cần chung mẫu. Ta có thể nhân mẫu của phân số thứ nhất với 2 và nhân mẫu của phân số thứ hai với 3 để chung mẫu. Kết quả ta được (5/6)*(2/2) - (2/3)*(3/3) = 10/12 - 6/12 = 4/12. Từ đó, 5/6 - 2/3 bằng 4/12.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49677 sec| 2235.281 kb