Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Huy

36 là căn bậc mấy
Hey, cộng đồng tuyệt vời này ơi! Mình cần một ít hỗ trợ từ mọi người với câu hỏi này. Người nào đó có thể tham gia và giúp đỡ mình chứ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần tìm xem 36 là căn bậc mấy.

Cách giải 1:
- Ta xét các số mũ 2 cho đến khi nào bằng hoặc nhỏ hơn 36.
- 6^2 = 36, nên 36 là căn bậc 2 của 6.

Cách giải 2:
- Ta xét kết quả của căn bậc 2 từ các số tự nhiên.
- 1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 9, 4^2 = 16, 5^2 = 25.
- Tiếp tục tăng dần, ta thấy 6^2 = 36, nên 36 là căn bậc 2 của 6.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là "36 là căn bậc 2 của 6".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

36 không phải là căn bậc nguyên nào của một số tự nhiên, vì không có số tự nhiên nào bình phương bằng 36.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

36 là căn bậc 2 vì 2^2 = 4 và 4^2 = 16, tức là có thể được biểu diễn dưới dạng căn bậc 2 của 16.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09015 sec| 2219.906 kb