Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Long

144 phút=...giờ...phút
Ủa, có ai rành về chủ đề này có thể hỗ trợ mình một chút được không? Mình chân thành cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để chuyển đổi thời gian từ phút sang giờ, ta chia số phút cho 60 (vì 1 giờ có 60 phút). Phần nguyên của phép chia sẽ là số giờ, phần dư là số phút.

Câu trả lời:
144 phút = 144 ÷ 60 = 2 giờ 24 phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48958 sec| 2235.172 kb