Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Vương

10 người làm xong 1 công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? ( Mức làm của mỗi người như nhau)
Ai đó giúp mình với, mình đang rất cần tìm lời giải cho câu hỏi này. Mình sẽ chia sẻ kết quả cho mọi người sau!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta sử dụng quy tắc "Công việc của mỗi người tỉ lệ nghịch với thời gian hoàn thành công việc".

Giả sử trong 1 ngày, mỗi người làm 1/10 công việc, vậy trong 7 ngày 1 người làm xong toàn bộ công việc.

Nếu muốn làm xong công việc trong 5 ngày, ta chia công việc cho 5 ngày làm. Vậy mỗi ngày mỗi người làm 1/5 công việc.

Suy ra, số người cần để làm xong công việc trong 5 ngày là: (1/10) / (1/5) = 2.

Vậy cần 2 người để làm xong công việc trong 5 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Vì mức làm của mỗi người như nhau, ta xét tỷ lệ công việc/người. Để hoàn thành công việc trong 7 ngày, tỷ lệ công việc/người là 1/10. Nếu muốn hoàn thành công việc trong 5 ngày, ta cần tăng tỷ lệ công việc/người lên (1/10) x (10/7) = 1/7. Điều này có nghĩa là cần 7 người để làm việc trong 5 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Dựa vào công thức tỷ lệ nghịch đảo: n1/t1 = n2/t2, ta có 10/7 = n2/5. Từ đó, ta tính được n2 = (10 x 5) / 7 = 7.143 công việc/ngày. Để hoàn thành công việc trong 5 ngày, ta cần ít nhất 8 người làm việc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Xét công thức tỷ lệ nghịch đảo: n1/t1 = n2/t2, trong đó n1 là số lượng người ban đầu, t1 là số ngày ban đầu, n2 là số lượng người mong muốn, t2 là số ngày mong muốn. Áp dụng vào bài toán này, ta có 10/7 = n2/5. Từ đó, ta tính được n2 = 14 người. Do đó, cần 14 người để hoàn thành công việc trong 5 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử cần x người để làm xong công việc trong 5 ngày. Từ đó, ta có tỷ lệ làm việc trong 1 ngày là 10/7 = 1.4286 công việc/ngày. Vì muốn hoàn thành công việc trong 5 ngày, ta cần làm 5 x 1.4286 = 7.143 công việc. Do đó, ta cần ít nhất 8 người làm việc để hoàn thành công việc trong thời gian 5 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46053 sec| 2249.234 kb