Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Phương

1. We used __________ in the garden when we were young    A. play  B. to play  C. played  D. playing

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm câu hỏi trên là sử dụng quy tắc về cấu trúc thì quá khứ đơn.

Câu trả lời:
- We used to play in the garden when we were young.
- When we were young, we used to play in the garden.
- We played in the garden when we were young.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Playing in the garden was something we used to do when we were young.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.32078 sec| 2228.945 kb