Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Dung

1) O 1 loai dong vat, bo NST 2n = 72, ket thuc giam phan binh thuong so luong NST don o moi te bao con la A. 36 B. 108 C. 72 D.18
Ai ở đây giỏi về chủ đề này không ạ? Mình đang cần tìm câu trả lời và rất mong được sự giúp đỡ của các Bạn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, chúng ta có thể sử dụng kiến thức về gen và NST (Nhiễm sắc thể).

Theo câu hỏi, ta biết rằng số NST của 1 loài động vật có liên quan là 2n = 72. Khi kết thúc giảm phân bình thường, số lượng NST đơn ở mỗi tế bào con là bao nhiêu?

Để trả lời câu hỏi này, ta chỉ cần chia số NST tổng (2n) cho số tế bào con.

Giải:
2n = 72
=> n = 72/2 = 36

Vậy, số lượng NST đơn ở mỗi tế bào con là 36.

Đáp án: A. 36

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Considering that the total number of chromosomes in a diploid cell is 72, during meiosis, the number of chromosomes is halved. Therefore, each daughter cell would have 36 chromosomes.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The given question states that the total number of chromosomes in a diploid cell is 72. After undergoing meiosis, the number of chromosomes in each daughter cell is reduced by half. Hence, the number of chromosomes in each daughter cell would be 36.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The number of chromosomes in a diploid cell is 2n, which is 72 in this case. During the process of reduction division (meiosis), the number of chromosomes is halved. Therefore, the number of chromosomes in each daughter cell would be half of the original number, which is 36.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09395 sec| 2228.961 kb