Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Phương

1. I've lost my key. I can't find it anywhere. Answer : R 2. Have you eaten a lot of sweets when you were a child? Answer : W. Correct: Did you eat.. 3. I've bought a new car. You must come and see it. ....R....... 4. I've bought a new car last week . .. 5. When have you been yesterday evening? ...... 6. Lucky has left school in 1999. ....... 7. I'm looking for Mike. Have you seen him? ........... 8. Have you been to Paris? "Yes, many times" ........... 9. I'm very hungry. I haven't eaten much today. ........... 10. When has this book been published. ........... GIẢI THÍCH GIÙM MÌNH NỬA NHA CẢM ƠN

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải quyết những câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ pháp và ngữ nghĩa liên quan đến mỗi câu hỏi. Dựa vào các gợi ý trong câu hỏi, chúng ta có thể tìm ra câu trả lời chính xác. Dưới đây là cách giải quyết và câu trả lời cho mỗi câu hỏi:

1. I've lost my key. I can't find it anywhere. Answer: R
Giải thích: Câu trả lời chính xác là "Report" (Báo cáo). Vì người đang nói đã mất chìa khóa, và không tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Do đó, ông/ bà cần báo cáo việc mất chìa khóa này.

2. Have you eaten a lot of sweets when you were a child? Answer: W. Correct: Did you eat..
Giải thích: Câu trả lời chính xác là "Wrong" (Sai). Vì câu hỏi đang ở thì quá khứ đơn (when you were a child), nên cần sử dụng dạng quá khứ đơn của động từ "eat" là "Did you eat".

3. I've bought a new car. You must come and see it. ....R.......
Giải thích: Để hoàn thành câu, chúng ta cần một động từ có nghĩa như "go" hoặc "come" để diễn đạt hành động đi đến nơi nào đó. Câu trả lời chính xác là "Right" (Đúng). Do đó, câu hoàn chỉnh là "You must come and see it."

4. I've bought a new car last week . ..
Giải thích: Câu này có một lỗi ngữ pháp. Từ "last week" đã đưa ra thời điểm xác định quá khứ, nên không cần sử dụng "have bought" (present perfect tense). Thay vào đó, chúng ta sử dụng "bought" (past simple tense). Câu trả lời chính xác là "Wrong" (Sai). Do đó, câu hoàn chỉnh là "I bought a new car last week."

5. When have you been yesterday evening?
Giải thích: Câu này cũng có một lỗi ngữ pháp. Từ "yesterday evening" đã đưa ra thời điểm xác định quá khứ, nên không cần sử dụng "have been" (present perfect tense). Thay vào đó, chúng ta sử dụng "were" (past simple tense). Câu trả lời chính xác là "Wrong" (Sai). Do đó, câu hoàn chỉnh là "Where were you yesterday evening?"

6. Lucky has left school in 1999. ...........
Giải thích: Từ "in 1999" đưa ra thời điểm xác định quá khứ, nên không cần sử dụng "has left" (present perfect tense). Thay vào đó, chúng ta sử dụng "left" (past simple tense). Câu trả lời chính xác là "Wrong" (Sai). Do đó, câu hoàn chỉnh là "Lucky left school in 1999."

7. I'm looking for Mike. Have you seen him? ...........
Giải thích: Câu này có yêu cầu hỏi về việc ai đó đã thấy Mike hay chưa. Câu trả lời chính xác là "Right" (Đúng). Do đó, câu hoàn chỉnh là "Yes, I have seen him." hoặc "No, I haven't seen him."

8. Have you been to Paris? "Yes, many times" ...........
Giải thích: Câu này yêu cầu hỏi ai đó đã có thăm quan Paris hay chưa. Câu trả lời chính xác là "Right" (Đúng). Do đó, câu hoàn chỉnh là "Yes, I have been to Paris many times." hoặc "No, I haven't been to Paris."

9. I'm very hungry. I haven't eaten much today. ...........
Giải thích: Câu này đưa ra một lý do / nguyên nhân khiến người ta đói bụng. Câu trả lời chính xác là "Right" (Đúng). Do đó, câu hoàn chỉnh là "That's right."

10. When has this book been published. ...........
Giải thích: Để hoàn thành câu, chúng ta cần chọn một danh từ hoặc số thời gian liên quan đến việc xuất bản của cuốn sách này. Câu trả lời chính xác là "Depends" (Tùy thuộc). Vì chúng ta chưa biết thông tin về ngày xuất bản của cuốn sách này, nên câu hoàn chỉnh là "It depends."

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.51871 sec| 2243.648 kb