Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Phương

1. in/books/back/are/the/those/Math/the/at/of/library/. 2. study/we/events/Viet Nam/the World/History/in/past/and/present/and/arround

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Xác định các từ và cụm từ đã bị đảo lộn trong câu và so sánh với cấu trúc ngữ pháp của tiếng Anh để tìm vị trí chính xác của chúng.
2. Sắp xếp lại các từ và cụm từ đã tìm được theo thứ tự đúng để hoàn thành câu.

Câu trả lời:
1. Those books are at the back of the library.
2. We study Vietnam's history in the past and present, and around the world.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.44427 sec| 2205.039 kb