Lớp 5
30điểm
2 năm trước
User Google

1. Đoàn xe có 10 chiếc thì chở được 600 tạ gạo. Nếu đoàn xe đó CÓ THÊM 20 chiếc xe nữa thì sẽ chở được bao nhiêu tạ gạo? ( sức chở của mỗi xe như nhau)

2. Gia đình Lan có 3 người, bình quân thu nhập hàng tháng của MỖI NGƯỜI là 5 triệu đồng. Nếu gia đình có thêm ông và bà ngoại sống cùng và tổng bình quân thu nhập hàng tháng của gia đình không đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị GIẢM bao nhiêu tiền?
Mọi người ơi, mình đang rối bời không biết làm thế nào ở đây. Bạn nào đi qua cho mình xin ít hint với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

1. Phương pháp giải:
- Đầu tiên, ta tìm sức chở của mỗi xe bằng cách chia tổng số tạ gạo cho số xe: 600 tạ gạo / 10 xe = 60 tạ gạo/xe.
- Tiếp theo, ta tính sức chở sau khi có thêm 20 xe: 60 tạ gạo/xe * (10 xe + 20 xe) = 60 tạ gạo/xe * 30 xe = 1800 tạ gạo.

2. Phương pháp giải:
- Đầu tiên, ta tính tổng thu nhập hàng tháng của gia đình trước khi có ông và bà ngoại: 5 triệu đồng * 3 người = 15 triệu đồng.
- Tiếp theo, ta tính tổng số thành viên trong gia đình sau khi có thêm ông và bà ngoại: 3 người + 2 người = 5 người.
- Cuối cùng, ta tính bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người sau khi có thêm ông và bà ngoại: 15 triệu đồng / 5 người = 3 triệu đồng/người.
- Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm 5 triệu - 3 triệu = 2 triệu đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

2. Vì tổng bình quân thu nhập hàng tháng của gia đình không đổi, nên bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người trong gia đình sau khi có thêm ông và bà ngoại sẽ giảm là (3 x 5 triệu) - (5 x 5 triệu) = 5 triệu đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

2. Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người trong gia đình Lan là 5 triệu đồng. Khi gia đình có thêm ông và bà ngoại sống cùng, tổng số người trong gia đình sẽ là 3 + 2 = 5 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

2. Nếu đoàn xe có thêm 20 chiếc xe nữa, tổng số xe sẽ là 10 + 20 = 30 xe. Vì sức chở của mỗi xe vẫn như nhau, nên đoàn xe sẽ chở được 30 x 60 = 1800 tạ gạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1. Đoàn xe chở được 600 tạ gạo, do đó mỗi chiếc xe chở được 600 / 10 = 60 tạ gạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49607 sec| 2249.859 kb