Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Ngọc

1) Chép lại 1 bài thơ Đường luật mà em đã đc học 2) Hãy kể tên các loại thơ Đường mà em biết      giúp tớ vs tớ đang cần gấp     ai nhanh và đúng tớ ses tk
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1) Để chép lại một bài thơ Đường luật đã được học, bạn có thể thực hiện như sau:
- Đầu tiên, đọc lại bài thơ và hiểu nghĩa của từng câu trong bài thơ.
- Sau đó, dùng viết lại từng câu theo đúng thứ tự và cách viết ban đầu, không thay đổi ý nghĩa của bài thơ.
- Kiểm tra lại bài viết sau khi đã chép lại để đảm bảo không có sai sót.

2) Để kể tên các loại thơ Đường mà em biết, bạn có thể thực hiện như sau:
- Đầu tiên, suy nghĩ và ghi ra các loại thơ Đường mà em đã được học hoặc biết đến.
- Sau đó, kiểm tra lại danh sách và chắc chắn rằng em đã ghi đủ các loại thơ mà mình biết.
- Nếu có thể, bạn có thể điều chỉnh danh sách của mình bằng cách tìm hiểu thêm thông tin về các loại thơ Đường khác.

Câu trả lời:
1) Để chép lại một bài thơ Đường luật, em cần đọc lại bài thơ và viết lại từng câu theo đúng thứ tự và cách viết ban đầu.
2) Các loại thơ Đường em biết có thể là: Thơ Đường luật, thơ Đường lục bát, thơ Đường đặc biệt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

3) Để tìm các bài thơ Đường luật mà em đã học, em có thể tra trong sách giáo trình hoặc xem lại vở ghi chép của mình. Cần lưu ý rằng Đường luật là một trong những loại thơ cổ truyền của Việt Nam, nên em nên tìm kiếm trong các tài liệu văn học truyền thống của đất nước để tìm hiểu thêm về thể loại này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

2) Các loại thơ Đường mà em biết có thể bao gồm: Đường luật, đường nhận, đường đặc biệt, đường cân, đường ngũ ngôn, đường tứ tuyệt, đường thiều thoảng, đường điệu, đường song thất lục bát.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1) Để chép lại một bài thơ Đường luật, em cần nhớ lại nguyên văn của bài thơ đó và viết lại vào vở của mình. Cần chú ý đến việc sắp xếp cấu trúc và từ ngữ để thể hiện đúng ý nghĩa của bài thơ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24691 sec| 2221.813 kb